Javier Gómez Ferri

Dr. Filosofia
Interessos: Estudis socials sobre la ciència i la tecnologia.

Sóc docent en Filosofia en ensenyament secundàri i de Sociologia en la universitat. M'interessen la ciència i la tecnologia en tant que institucions i fenòmens culturals contemporanis. En especial, el que la gent “fa” en sentit ampli amb la ciència i la tecnologia; els usos socials. Es a dir, de quines maneres les persones integren ambdós formes de saber i de fer en les seues vides, però no des de la concepció moral i idealitzada del que la gent ha de saber o fer (els imperatius morals de la comunitat científica i dels comunicadors), sinó del que realment fa, creu, pensa o sent.